Informatie

Geen geschikte expositieruimte? Toch aanmelden!

Je woont in Leusden, Woudenberg, Achterveld, Stoutenburg of directe omgeving en je wilt graag meedoen aan de OAR. Je hebt echter geen geschikte ruimte om je werk te exposeren.
Meld je toch maar aan en wij zullen proberen een geschikte locatie voor je te vinden.  
We kunnen niets garanderen maar, mocht het onverhoopt niet lukken dan betalen wij het inschrijfgeld terug.

Informatie voor deelnemende kunstenaars

De Open Atelier Route voor beeldende kunstenaars uit de gemeenten Leusden en Woudenberg vindt plaats op zaterdag 18 en zondag 19 april  2020 van 12.00-17.00 uur.
De feestelijke opening van de OAR vindt plaats op vrijdagavond 17 april. om 20.00 uur in het Cultuurhuis in Woudenberg

Inschrijving als deelnemer voor 2020 wordt op 1 november 2019 geopend

Via deze website klik op aanmelden

  • Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding.
  • Het inschrijfgeld bedraagt € 50 per persoon. Dit geldt ook voor mensen die samen op één adres exposeren. Het geld wordt besteed aan drukwerk en allerlei vormen van publiciteit en voorlichting.
  • Je kunt een OAR-vlag bestellen voor € 20,-.
  • Betaling op rekeningnummer NL63 RABO 0302 4717 90 t.n.v. Stichting Kunstpromotie Leusden en Woudenberg, o.v.v. O.A.R. 2019 en de naam van de deelnemende kunstenaar.
  • Inschrijving is definitief na ontvangst van het aanmeldingsformulier en het inschrijfgeld.
  • Je ontvangt van ons een bevestiging MET factuur

Alleen ‘eigen werk’
Deelname is alleen toegestaan met eigen werk.
Het is niet de bedoeling dat je in jouw atelier of expositieruimte werk van anderen exposeert die niet onder hun eigen naam deelnemen aan de Open Atelier Route. Wel kunnen meerdere kunstenaars onder eigen naam op één adres exposeren. Het aantal deelnemers per adres is ter beoordeling van de organisatie.

De OAR-vlag in top!
Om de herkenbaarheid van de deelnemende ateliers aan de Open Atelier Route te verbeteren gaan we voor komend jaar (gevel)vlaggen bestellen. Dit maakt het zoeken naar de ateliers voor de bezoekers ook eenvoudiger. De (gevelvlaggen) zijn 90% doorschijnend, dus van beide kanten is de boodschap goed zichtbaar. De vlaggen zijn in de voor de OAR herkenbare kleuren (wit, geel, zwart). Het gaat om losse vlaggen, zonder stok. De afmeting van de vlag is 100×150 cm.
De vlaggen zijn alleen te koop. De prijs is €20,- en daarmee is de vlag jouw eigendom en vele jaren te gebruiken. We gaan geen vlaggen verhuren omdat dit te veel werk met zich meebrengt voor ons als organisatie.
Bij je aanmelding kun je al aangeven of u een vlag wilt bestellen. Kan ook op een later moment, maar uiterlijk 1-2-2020. Wij zorgen er dan voor dat de vlag tijdig geleverd wordt.

Zelf werven adverteerder/sponsoren
Wij moeten als organisatie ieder jaar maar zien dat we voldoende adverteerders/sponsoren kunnen vinden om alle kosten van de Open Atelier Route te kunnen betalen. Met alleen het inschrijfgeld van de deelnemers en het aanschrijven van fondsen redden we het niet. 
Samen zijn we sterker! Dus wij komen als organisatie met een leuk en interessant aanbod. Dit is voor jou als deelnemer en voor ons als organisatie financieel aantrekkelijk.
Wanneer je als deelnemer aan de Open Atelier Route 2020 bij ons een adverteerder/sponsor aanlevert met een advertentie voor ons alom bekende routeboekje, hebben wij daar samen voordeel bij. Jij kent wellicht ondernemers uit jouw eigen netwerk die willen sponsoren. Of bij de locatie waar je mogelijk exposeert.

Hoe werkt het?
Wanneer je als deelnemer een adverteerder/sponsor aanlevert voor een advertentie van een hele pagina (€500,-) of een ½ pagina (€250,-) in ons routeboekje, betaal je als kunstenaar geen inschrijfgeld voor deelname aan de OAR.
Bij een advertentie van een ¼ pagina (€125) betaalt de kunstenaar de helft van het inschrijfgeld.
Je ondertekent samen met de adverteerder het Sponsorcontract OAR 2020 en levert dit ondertekende contract bij ons aan. Bij jouw aanmelding voor deelname aan de OAR 2020 kun je al aangeven of je een adverteerder aanlevert. Kan uiteraard ook pas na inschrijving.

 

Aanleveren materiaal 

Materiaal voor deelname kan uitsluitend digitaal worden aangeleverd via een email aan oarleusden@live.nl (dus niet naar privémailadressen van de organisatoren). Gelieve geen verwijzingen te sturen naar websites of dropboxen, dit gaat vaak niet goed. Dus alles als bijlage opsturen, dit kan eventueel via WeTransfer. Afdrukken of prints van foto’s en/of teksten worden geweigerd.

Aanleveren van de foto’s
Voor het ‘routeboekje’ en de website vragen wij fotomateriaal van recent werk. Op de website is plaats voor maximaal 10 foto’s. Maximum formaat per foto is 4MB.   

Afbeelding in het boekje
De afbeelding die je graag in het routeboekje afgedrukt wilt hebben moet liggend zijn en van goede kwaliteit (300 dpi).

Naamstelling foto’s
Zorg voor de juiste naam van de aangeleverde foto’s zodat ze voor de organisatie altijd herkenbaar zijn.
Bijvoorbeeld: je naam_titel.jpg  
Hoe je de naam van een foto moet wijzigen  kun je hier vinden: klik hier

Afmetingen
In de mail graag ook van elk werk de afmetingen vermelden. Is foto Pieter_schilderij_fruitmand.jpg 100cm x 100cm? Dan plaats je: fruitmand 100cm x 100cm. 
Bij abstract werk graag vermelden wat boven en onder is.

Stukje tekst
Een stukje tekst over jezelf en/of je werk (achtergronden, exposities, thema’s, max. 250 woorden)
 opsturen als bijlage in je mail. De tekst s.v.p. niet in de mail zelf schrijven. 

PS: Mocht je problemen hebben met de digitale aanlevering, neem dan even contact op met ons via oarleusden@live.nl

Samengevat 

  • Aanmelden via de link op website of via de link in de persoonlijke uitnodigingsmail
  • Foto’s en CV mailen naar oarleusden@live.nl
  • Tegelijkertijd de bijdrage van € 50 (of € 70 inclusief vlag) overmaken.
  • Inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling. We sturen je een bevestiging van deelname.

Graag tot de Open Atelier Route!

Voor de spelregels van de kunstloterij klik hier 

wijsvinger

Ken je collega kunstenaars in de regio die mee willen doen? Informeer hen over de mogelijkheid van deelname! 

De organisatie van de Open Atelier Route is in handen van Stichting Kunstpromotie Leusden WoudenbergStichting Kunstpromotie Leusden Woudenberg streeft ernaar om kunst door middel van educatie en participatie te promoten in Leusden en Woudenberg en directe omgeving. Kennismaken met en kennis nemen van kunst stimuleren wij door activiteiten en evenementen te organiseren. Het realiseren van nieuwe creatieve en ondernemende activiteiten draagt bij aan meer sociale cohesie en versterkt kunstbeleving in Leusden en Woudenberg. 

De projectgroep voor 2020 bestaat uit Peter van Schaik, Gerard Hilderink, Riet Smal en Ellen Adank.

Postadres      Peter van Schaik, Schanspark 12, 3931 KV Woudenberg

Website             www.atelierrouteleusdenwoudenberg.nl

Facebook          www.facebook.com/openatelierroute

Kijk regelmatig op onze website of social media voor het laatste nieuws.
Graag tot de Open Atelier Route. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief dan ben je altijd op de hoogte.

Facebook OAR