Informatie

Geen geschikte expositieruimte? Toch aanmelden!

Je woont in Leusden, Woudenberg, Achterveld, Stoutenburg of directe omgeving en je wilt graag meedoen aan de OAR. Je hebt echter geen geschikte ruimte om je werk te exposeren.
Meld je toch maar aan en wij zullen proberen een geschikte locatie voor je te vinden.  
We kunnen niets garanderen maar, mocht het onverhoopt niet lukken dan betalen wij het inschrijfgeld terug.

Informatie voor deelnemende kunstenaars

De Open Atelier Route voor beeldende kunstenaars uit de gemeenten Leusden en Woudenberg vindt plaats op zaterdag 13 en zondag 14 april  2019 van 12.00-17.00 uur.
De feestelijke opening van de OAR vindt plaats op vrijdagavond 12 april. om 20.00 uur in het nieuwe Gemeentehuis van leusden ‘t Erf 1, 3831 NA Leusden

Inschrijving als deelnemer voor 2019 is gesloten


Via deze website klik op aanmelden

  • Inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding.
  • Het inschrijfgeld bedraagt € 45 per persoon. Dit geldt ook voor mensen die samen op één adres exposeren. Het geld wordt besteed aan drukwerk en allerlei vormen van publiciteit en voorlichting.
  • Betaling op rekeningnummer NL63 RABO 0302 4717 90 t.n.v. Stichting Kunstpromotie Leusden en Woudenberg, o.v.v. O.A.R. 2019 en de naam van de deelnemende kunstenaar.
  • Inschrijving is definitief na ontvangst van het aanmeldingsformulier en het inschrijfgeld.
  • Je ontvangt van ons een bevestiging.

Alleen ‘eigen werk’

Deelname is alleen toegestaan met eigen werk.
Het is niet de bedoeling dat je in jouw atelier of expositieruimte werk van anderen exposeert die niet onder hun eigen naam deelnemen aan de Open Atelier Route. Wel kunnen meerdere kunstenaars onder eigen naam op één adres exposeren. Het aantal deelnemers per adres is ter beoordeling van de organisatie.

Aanleveren materiaal 

Materiaal voor deelname kan uitsluitend digitaal worden aangeleverd via een email aan oarleusden@live.nl (dus niet naar privémailadressen van de organisatoren). Gelieve geen verwijzingen te sturen naar websites of dropboxen, dit gaat vaak niet goed. Dus alles als bijlage opsturen, dit kan eventueel via WeTransfer. Afdrukken of prints van foto’s en/of teksten worden geweigerd.

Aanleveren van de foto’s   

Voor het ‘routeboekje’ en de website vragen wij fotomateriaal van recent werk. Op de website is plaats voor maximaal 10 foto’s. Maximum formaat per foto is 4MB.   

Afbeelding in het boekje  

De afbeelding die je graag in het routeboekje afgedrukt wilt hebben moet liggend zijn en van goede kwaliteit (300 dpi).

Naamstelling foto’s  

Zorg voor de juiste naam van de aangeleverde foto’s zodat ze voor de organisatie altijd herkenbaar zijn.
Bijvoorbeeld: je naam_titel.jpg  
Hoe je de naam van een foto moet wijzigen  kun je hier vinden: klik hier

Afmetingen 

In de mail graag ook van elk werk de afmetingen vermelden. Is foto Pieter_schilderij_fruitmand.jpg 100cm x 100cm? Dan plaats je: fruitmand 100cm x 100cm. 
Bij abstract werk graag vermelden wat boven en onder is.

Stukje tekst
Een stukje tekst over jezelf en/of je werk (achtergronden, exposities, thema’s, max. 250 woorden)
 opsturen als bijlage in je mail. De tekst s.v.p. niet in de mail zelf schrijven. 

PS: Mocht je problemen hebben met de digitale aanlevering, neem dan even contact op met ons via oarleusden@live.nl

Samengevat 

  • Aanmelden via de website: atelierrouteleusdenwoudenberg.nl
  • Foto’s en CV mailen naar oarleusden@live.nl
  • Tegelijkertijd de bijdrage van € 45 overmaken.
  • Inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling. We sturen je een bevestiging van deelname.

Graag tot de Open Atelier Route!

Voor de spelregels van de kunstloterij klik hier 

wijsvinger

Ken je collega kunstenaars in de regio die mee willen doen? Informeer hen over de mogelijkheid van deelname! 

De organisatie van de Open Atelier Route is in handen van Stichting Kunstpromotie Leusden WoudenbergStichting Kunstpromotie Leusden Woudenberg streeft ernaar om kunst door middel van educatie en participatie te promoten in Leusden en Woudenberg en directe omgeving. Kennismaken met en kennis nemen van kunst stimuleren wij door activiteiten en evenementen te organiseren. Het realiseren van nieuwe creatieve en ondernemende activiteiten draagt bij aan meer sociale cohesie en versterkt kunstbeleving in Leusden en Woudenberg. 

De projectgroep voor 2019 bestaat uit Aad Gordijn, Gerard Hilderink, Evelien Kooloos en Peter van Schaik.

Postadres      Peter van Schaik, Schanspark 12, 3931 KV Woudenberg

Website             www.atelierrouteleusdenwoudenberg.nl

Facebook          www.facebook.com/openatelierroute

Kijk regelmatig op onze website of social media voor het laatste nieuws.
Graag tot de Open Atelier Route. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief dan ben je altijd op de hoogte.

Facebook OAR