aanmelding is geopend!

De aanmelding voor deelname aan de open atelierroute 2020 is geopend en sluit op 14 januari 2020. 

Kunstenaars uit voorgaande jaren hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging voor inschrijving per mail ontvangen. Overige geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via deze link.

Zie ook de informatie voor deelnemers elders op deze website en de algemene voorwaarden OAR.

Uw aanmelding is pas definitief zodra ook aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.
Betaling  € 50 (of € 70 inclusief vlag) op rekeningnummer NL63 RABO 0302 4717 90
t.n.v. Stichting Kunstpromotie Leusden en Woudenberg,
o.v.v. O.A.R. 2020 en de naam van de deelnemende kunstenaar.