aanmelding

De aanmelding voor deelname aan de Open Atelierroute 2020 is inmiddels gesloten en het maximum aantal deelnemers is bereikt 

Kunstenaars uit voorgaande jaren hebben een persoonlijke uitnodiging voor inschrijving per mail ontvangen. 

Zie ook de informatie voor deelnemers elders op deze website en de algemene voorwaarden OAR.

Aanmelding is pas definitief zodra ook aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.
Betaling  € 50 (of € 70 inclusief vlag) op rekeningnummer NL63 RABO 0302 4717 90
t.n.v. Stichting Kunstpromotie Leusden en Woudenberg,
o.v.v. O.A.R. 2020 en de naam van de deelnemende kunstenaar.